Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Ганчо Ганев, Посланик на България в Норвегия, г-н Минчо Герджиков, Зам.-кмет на София и посл. Тодор Чуров, Директор на Дирекция "ООН и международни хуманитарни организации", МВнР
[close]