Image gallery
 
От ляво надясно: Проф. Андреа ди Никола от Университета в Тренто; д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност в Центъра; г-жа Анабела Гаго, ръководител на отдела за организирана престъпност в Генералната дирекция за миграция и вътрешни работи на ЕК; д-р Бойко Тодоров, Център за изследване на демокрацията; д-р Андрей Иванов, ръководител на Сектор за интеграция на ромите и имигрантите в Агенция за основните права на човека
[close]