Image gallery
 
От ляво надясно: Д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност в Центъра и г-жа Анабела Гаго, ръководител на отдела за организирана престъпност в Генералната дирекция за миграция и вътрешни работи на ЕК
[close]