Image gallery
 
г-жа Анабела Гаго, ръководител на отдела за организирана престъпност в Генералната дирекция за миграция и вътрешни работи на ЕК
[close]