Image gallery
 
Г-н Рейнис Аболтинс, изследовател в Центъра за обществена политика - PROVIDUS, Латвия
[close]