Image gallery
 
От ляво надясно: г-н Ааре Касемец от естонската Академия на науките за сигурност;Г-н Ерик Серновиц, заместник-генерален секретар на Централноевропейска инициатива и Г-н Жан-Арнолд Виноа от института Нотре-Европа Жак Делор
[close]