Image gallery
 
От ляво надясно: г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра и д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра
[close]