Image gallery
 
(от ляво на дясно)Проф. д-р Лъчезар Цоцорков, Председател на Надзорния съвет, „Асарел-Медет“ АД; д-р Мария Прохаска, Център за икономическо развитие; д-р Тодор Галев, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
[close]