Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Емилия Туджровска-Гьоргиевска, ръководител „Проекти“, Македонски център за международно сътрудничество и г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследвване на демокрацията
[close]