Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-н Александър Кръжаловски, изпълнителен директор на Македонскиия център за международно сътрудничество, г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и г-жа Емилия Туджровска-Гьоргиевска, ръководител „Проекти“, Македонски център за международно сътрудничество
[close]