Image gallery
 
От ляво надясно: д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра, Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, главен експерт в Програма Сигурност, г-н Александър Герганов, изследовател към Центъра и д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност на Центъра
[close]