Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, главен експерт в Програма Сигурност на Центъра
[close]