Image gallery
 
От ляво: г-н Денис Скубич, Старши съветник, бриг. ген. Гордан Чачич, Началник на Службата за сигурност и д-р Йелена Полич, Заместник-министър на отбраната, Министерство на отбраната на Хърватия
[close]