Image gallery
 
Д-р Йелена Полич, Заместник-министър на отбраната, Министерство на отбраната на Хърватия
[close]