Image gallery
 
Г-н Стоян Темелакиев, заместник-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (вляво) и Д-р Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи
[close]