Image gallery
 
д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията (вляво) и ген. лейт. Чавдар Червенков, Главен експерт от програма "Сигурност" на Центъра
[close]