Image gallery
 
Участници в кръглата маса. Отляво надясно: г-жа Роза Георгиева, началник на кабинета на Омбудсмана на Република България, г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България, Г-жа Галя Димитрова, заместник-изпълнителен директор "Оперативни дейности" в НАП и Г-н Васил Панов, директор на дирекция "Контрол" в НАП
[close]