Image gallery
 
Г-н Тихомир Безлов, главен експерт в програма "Сигурност" (вляво) на Центъра и д-р Атанас Русев, научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията
[close]