Image gallery
 
Г-н Аурел Георгеску, Офицер за свръзка, Посолство на Румъния в България
[close]