Image gallery
 
Г-н Атанас Атанасов, Председател, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Народно събрание
[close]