Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-жа Милица Бозаник, помощник-директор, отговарящ за международното сътрудничество в сръбската Агенция за борба с корупцията, Г-жа Валентина-Андреа Димулеску, координатор проекти ANTICORRP и изследовател в сферата на европейските политики и фондове, Румънско академично общество (SAR) и г-н Мунир Подумляк, изпълнителен директор на Партньорство за социално развитие (PSD), Хърватия
[close]