Image gallery
 
Г-жа Еугения Гулисов, изпълнителен директор на Румънския енергиен център (ROEC)
[close]