Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Мартин Владимиров, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]