Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и координатор на SELDI и г-н Божко Миятович, президент на Центъра за либерално-демократични изследвания, Сърбия
[close]