Image gallery
 
Г-н Замфир Джанта, Заместник директор, Главен инспекторат на Гранична полиция, Румъния
[close]