Image gallery
 
Участници в работната среща "Модел за подпомагане на деца, жертви на трафик от ромски произход със съдействието на услуги, базирани в общността"
[close]