Image gallery
 
ген. майор Холгър Самет, Началник на управление "Планиране и политика", Международен военен секретариат на НАТО
[close]