Image gallery
 
Г-н Йорис Михелсен (в ляво), г-н Дирк Ванхюле (център), CeMIS Белгия и Надя Стойнова, Център за изследване на демокрацията
[close]