Image gallery
 
От ляво на дясно - Г-жа Марси Рийз, посланик на САЩ, г-н Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и проф. Нели Огнянова, Софийски университет
[close]