Image gallery
 
от ляво на дясно - г-жа Алина Добрева, Център за медиен плурализъм и медийна свобода, лоренция, г-н Кристиян Шпар, директор на Медийната програма на Фондация "Конрад Аденауер" и г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България
[close]