Image gallery
 
Презентация на ген. лейт. Атанас Запрянов, Заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия
[close]