Image gallery
 
Г-жа Тинатин Нинуа, експерт по регионално сътрудничество в отдел „Европа и Централна Азия“ на Асоциация „Прозрачност без граници“ – Берлин
[close]