Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Хансьорг Брей, изпълнителен директор на немската Асоциация „Югоизточна Европа“ и член на Международния консултативен съвет на SELDI и д-р Андрей Ковачев, депутат от Европейския парламент и член на парламентарната Комисия по външна политика
[close]