Image gallery
 
Г-н Рейнис Аболтинс, старши научен изследовател от Центъра за обществен ред и политика PROVIDUS
[close]