Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Тодор Галев, старши изследовател в Центъра за изследване на демокрацията и г-н Владимир Уручев, депутат от Европейския парламент, член на Комисията по индустрия, проучвания и енергетика
[close]