Image gallery
 
Г-жа Славица Кироска, заместник-ръководител на Главна инспекция към Управлението за публични приходи на Македония (в ляво) и г-жа Сузана Петровска, ръководител на сектор към Финансовата полиция на Македония
[close]