Image gallery
 
Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията представи опита на Центъра по мониторинг на скритата икономика на национално и регионално ниво от 1998 г. насам.
[close]