Image gallery
 
Първи панел (продължение), от ляво на дясно: д-р Емил Ценков, Директор на Информационния център на Съвета на Европа, Посланик Любомир Тодоров, Постоянен представител на България в НАТО, Посланик Майкъл Салин, Специален представител на ЕС в Македония и г-н Мате Работег, Държавен секретар, Министерство на отбраната на Хърватия
[close]