Image gallery
 
Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията и г-н Аню Ангелов, съветник по отбраната на Mинистър-председателя на Република България
[close]