Image gallery
 
Д-р Емил Ценков, старши научен сътрудник в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията (в ляво) и д-р Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи
[close]