Image gallery
 
Превенция на онлайн тормоза сред учениците: кръгла маса с участието на медиите. От ляво надясно: Георги Апостолов, Светла Енчева.
[close]