Image gallery
 
Г-н Михаел Рюле, Началник на отдел Енергийна сигурност, Нови предизвикателства пред сигурността, Главна квартира на НАТО, по време на международната конференция: енергийна сигурност и Държавния отчетат рисковете, на 27 октомври 2014 г., София
[close]