Image gallery
 
Г-жа Павлина Панова, заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия на съда
[close]