Image gallery
 
Г-н Мате Работег, Държавен секретар, Министерство на отбраната на Хърватия, се обръща към участниците в конференцията. До него от ляво на дясно: д-р Емил Ценков, Директор на Информационния център на Съвета на Европа, Посланик Любомир Тодоров, Постоянен представител на България в НАТО и Посланик Майкъл Салин, Специален представител на ЕС в Македония
[close]