Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Румяна Бъчварова, заместник-председател на Министерски съвет; д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България и г-н Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика
[close]