Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България и г-н Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика
[close]