Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието; г-жа Румяна Бъчварова, заместник-председател на Министерски съвет; д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България
[close]