Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията; г-н Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи; г-н Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието и г-жа Румяна Бъчварова, заместник-председател на Министерски съвет
[close]