Image gallery
 
Г-н Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието (в ляво) и г-жа Румяна Бъчварова, заместник-председател на Министерски съвет
[close]