Image gallery
 
Г-жа Румяна Бъчварова, заместник-председател на Министерски съвет (в ляво) и г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България
[close]